top of page
  • Writer's picturePavle Pavlovic

Značaj zaptivnih glava u sistemima koji rade pod pritiskom

U mnogim vozilima automobilima, kamionima, traktorima se koriste namenske cevi i creva. One čine bitne delove u sistemima za kočenje, sistema za dovod goriva, sistema za hlađenje i moraju da rade pouzdano. U automobilskoj industriji, kontrola kvaliteta se vrši pomoću testa curenja iliti na LEAK test mešinama - ispitnim stanicama. U procesu testiranja prvo se zaptivaju krajevi cevi ili creva, i na jednom mestu uduvava se test vazhuh ili neki medijum po želji kupca. Testirani komad treba da održi odredjeni pritisak (nekada i preko 10 bara) sa malim dozvoljenim curenjem koje je tolerisano (par milibara). Krajevi proizvoda se zatvaraju zaptivnim glavama. Za različite cevi i creva koriste se različite glave. Npr. gumene cevi zahtevaju drugi tip glave u odnosu na metalne cevi. U glavama se najčešće koriste gumeni prstenovi a aktivacija zaptivanja može da bude ručna ili pneumtskim aktuatorom.


Najveći izazov je zaptivanje krajeva proizvoda sa malim unutrašnjim prečnikom (ispod 8 mm), a pogotovo ako ujedno postoji šelna na njoj i postoji potreba da se test medijum (vazduh) uduvava kroz taj otvor tj. glavu za zaptivanje. Zbog malog prečnika ne može se koristiti standardno unutrašnje zaptivanje, a zbog šelne ne može da se zaptiva ni na spoljašnjoj strani.


Zato su razvijene nove zaptivne glave PGZ04 i PGZ07. Obe glave mogu da drže pritisak preko 5 bara, unutrašnji prečnik može biti i fi 6 mm, sa mogućnošću uduvavanja test vazduh kroz glavu.


PGZ04 zaptiva na kratkoj dužini proizvoda (8-10 mm), i zbog toga je laka upotreba u eksploataciji (cev lako nailazi na spigot), šelna i drugi elementi na cevi nisu smetnja. Aktivacija mehanizma je ručna pa nije potreban vazduh i upravljanje. Nedostatak je zauzimanje većeg prostora oko proizvoda. Kako bi zauzimala manje prostora razvijena je glava PGZ07 sa pneumatskim aktuatorom koja zauzima manje prostora na mestu zaptivanja.


Pogledajte kratak video o tome:

55 views0 comments

Comments


bottom of page