top of page

Industrija pića

Projektujemo i izrađujemo upravljačke sisteme u industriji pića po tehničkom zahtevu klijenta. Za sve procese kao što su: hladne pripreme, priprema šećernog sirupa, pasterizacije, sirup sobe, CIP postrojenja (Cleaning-In-Place), homogenizacija, grejanje  i hlađenje. Za sve transportne sisteme kao što su: transporteri flaša, limenki, paketa, paleta, stanice za paletizaciju, paletizeri, depaletizeri.

Radimo na integraciji svih procesa putem SCADA sistema, uključujući data managemant sisteme, baze podataka i arhive. Integracija sa MES i ERP sistemima. Koristeći machine vision sisteme izrađujemo inspekciju i kontrolu poluproizvda i gotovih proizvoda.

IMG_20190109_111409.jpg
IMG_20190119_212111.jpg
bottom of page