top of page

Mešaone i silosi

Automatizacijemo prijem i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, silose, mlinove i mešaone stočne hrane. Projektujemo i izrađujemo upravljačke sisteme po tehničkom zahtevu klijenta sistemom "ključ u ruke".

Kapacitete protoka proizvoda usklađujemo i pratimo putem opterećenja transportera i radnih mašina (mlinova, mešalica, presa, ekstrudera) kako bi efikasnost bila maksimalna. Lak i pregledan nadzor svih proesa se vrši putem SCADA sistema prilagođenih svakom operateru. U projektovanju i izvođenju se pridržavamo Evropskih standarda i dobre prakse. Služimo se tehnologijama poslednje generacije i koristimo opremu renomiranih proizvođača.

Radimo integraciju svih procesa putem SCADA sistema, uključujući data managemant sisteme, baze podataka i arhive, kao i integraciju sa MES i ERP sistemima.

CAM03091-PANO.jpg
bottom of page