top of page

Secondment

Našim višegodišnjim znanjem i iskustvom nudimo vam projektovanje i crtanje šema upravljačih sistema za vaš proces ili mašinu sa ili bez izrade i ožičavanja upravljačkih ormara. Izradu upravljačkih programa sa testiranjem i puštanjem u rad za vaš upravljački sistem.

Stack of Boxes
Cardboard Boxes

Izradjujemo portabilne-kompaktne ispitne uredjaje za razlicite namene. Uloga ispitnih stanica je da se utvrde tacne karaktiristike izradjenih proizvoda kao vid kontrole kvaliteta.

Neki od vidova kontrole ispitnih stanica su: leak i pressure test mašine (kontrola curenja i zaptivenosti kompimovanim vazduhom ili drugim medijumom), burst mašine (kontrola praga pucanja proizvoda), impuls life mašine (simulacija realnih uslova kojim su proizvodi izloženi), vision sistemi (kontrola delova industrijskim kamerama i senzorima), robotske ispitne stanice za višestruku kontrolu jednog proizvoda, kontrola QR i Bar-kodova.

Boxes
Proizvodi: Products
bottom of page